ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรมของสำนักงานมหาวิทยาลัย

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิธีปิดกิจกรรม โครงการ “เสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย” Virtual Sports Day 2021 OOU CMU

พิธีปิดกิจกรรม โครงการ “เสริมสร้างสุขภาพบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย” (กีฬาสีสำนักงานมหาวิทยาลัย / สำนักงานสภามหาวิทยาลัย / สำนักงานการตรวจสอบภายใน / และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา)

Virtual Sports Day 2021 OOU CMU / ผ่าน Application RUN-HUB Next VR วันที่ 9 มีนาคม 2565 

9 มีนาคม 2565